Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đã đến với Ứng dụng Pensilia!

Bạn vui lòng đọc và tìm hiểu những điều khoản về thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Ứng dụng Pensilia:

Thông qua việc truy cập, duyệt nội dung, hoặc sử dụng bất kì nội dung, hình ảnh nào của ứng dụng này, bạn công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản này. Nếu bạn không nhất trí với những điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang thông tin điện tử này. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên ứng dụng tuân thủ các quy định của pháp luật, và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

1. QUY ĐỊNH CHUNG

Bằng việc sử dụng các dịch vụ, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng này và Chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi thực hiện Điều khoản sử dụng này và Chính sách bảo mật theo quy định của pháp luật hiện hành và không nội dung nào trong các tài liệu trên cản trở quyền và nghĩa vụ của chúng tôi tuân thủ các quy định của pháp luật.

2. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Khi sử dụng ứng dụng Pensilia nghĩa là bạn đã đồng ý chấp thuận và tuân thủ các điều kiện quy định dưới đây:

 • Tuân thủ quy định của pháp luật
 • Tuân thủ theo hợp đồng thỏa thuận đã ký
 • Tuân thủ các quy định của những điều khoản này
 • Các tranh chấp xảy ra nếu có do hai bên thỏa thuận giải quyết trên cơ sở hợp tác và thỏa thuận.

3. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Bạn đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng ứng dụng Pensilia; Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng ứng dụng của những người sử dụng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý ứng dụng của Pensilia. Bạn nhận thức rõ và chấp nhận rằng Pensilia hoặc các đối tác không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên ứng dụng với bất kỳ nguyên nhân gì.

Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên ứng dụnghoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên ứng dụng này thì phương thức duy nhất bạn nên thực hiện là chấm dứt truy cập/sử dụng thông tin trên ứng dụng.

4. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA PENSILIA

Pensilia có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên ứng dụng. Pensilia không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của ứng dụng.

Thông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại của người sử dụng website (do người sử dụng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác) có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ và chăm sóc khách hàng của Pensilia, chúng tôi cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người sử dụng cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị điều tra theo đúng luật pháp hiện hành.

5. BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

Tuyên bố các quyền Sở hữu trí tuệ của Pensilia đối với các đối tượng thể hiện trên ứng dụng này bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code đều thuộc bản quyền của Pensilia hoặc bên thứ ba cấp phép cho Pensilia. Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Pensilia là xâm phạm quyền của Pensilia, chúng tôi có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

6. THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chúng tôi giữ quyền thay đổi hoặc sửa đổi mà không cần báo trước bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này tùy từng thời điểm. Những sự thay đổi hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên Ứng dụng Pensilia. Nếu Bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ sau khi các thay đổi hoặc sửa đổi được đăng lên đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi hoặc sửa đổi đó.

7.ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại. Pensilia luôn hoan nghênh những ý kiến/góp ý của bạn về nội dung ứng dụng Pensilia. Pensilia có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên ứng dụng. Bạn nên thường xuyên truy cập ứng dụng để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.

Đặt lịch hẹn tư vấn và điều trị

  Họ và tên

  Số điện thoại

  Ngày hẹn

  Địa điểm đến

  Vấn đề bạn đang gặp phải