Ultraformer MPT

Công nghệ trẻ hoá da cải tiến vượt bậc của HIFU.