Laser đồng

Điều trị tới 90% tình trạng đỏ da, giãn mạch máu, phục hồi da yếu và điều trị nám mạch máu.